Onze aanpak

Om uw project voorspelbaar, succesvol en op tijd op te kunnen leveren, hebben wij in de loop der jaren een unieke aanpak ontwikkeld: het Gilde-model. Dit model loopt als een rode draad door onze organisatie en is in al onze processen en systemen vastgelegd.

We hebben onze aanpak ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in de uitvoering van een verscheidenheid aan bouwprojecten. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld een aantal zaken gesignaleerd die de uitvoering van projecten niet ten goede komen. Door juist op die onderdelen te sturen, kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Uw waarde

 • Voorkomen van veiligheidsincidenten
 • Meer tijd voor uw kernproces
 • Hogere productiviteit en lagere faalkosten
 • Betere voorspelbaarheid van uw project
 • Hogere klanttevredenheid eindopdrachtgever
gildemodel

Het Gilde-model in 6 stappen

1. Opname van het project

We beginnen altijd met het vaststellen van de uitgangspunten en doelstellingen van uw project. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

 • Veiligheid, gezondheid en milieuplan van het project doorspreken;
 • Uitvoeringsperiode van het project;
 • Locatie;
 • Uitvoeringsmethodiek en de aard van de werkzaamheden;
 • Welke functies en rollen zijn hiervoor nodig;
 • Benodigde kennis, opleidingen en certificeringen;
 • Welke uitrusting op het gebied van onder andere gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen is nodig;
 • De wijze van gewenste begeleiding en coördinatie vanuit De Gilde Groep;
 • MVO en SROI doelstellingen;
 • Overige uitgangspunten.

2. Plan van aanpak

Op basis van de uitgangspunten uit de eerste opname werkt De Gilde Groep een voorstel uit. Dit kan gaan om één vakman tot een volledig projectteam van wel 200 medewerkers.

3. Planning

Op basis van de vraagstelling zorgt De Gilde Groep ervoor dat de juiste medewerkers worden ingepland voor uw project:

 • Bij nieuwe medewerkers worden proeven van bekwaamheid afgenomen waardoor De Gilde Groep bekend is met het kennis- en vaardigheidsniveau;
 • We doen een check op certificeringen en opleidingen. Hierbij kunt u denken aan; hoogwerkercertificaat, aanpikken van lasten, GPI, DVP, VCA, NEN 3140 aanwijzing. Naast de basisopleidingen en certificeringen worden medewerkers waar nodig specifiek opgeleid;
 • Het organiseren van kwalitatieve huisvesting en het welzijn van de medewerkers buiten de werkzaamheden op het project. Hierbij valt de denken aan vrijetijdsbesteding, begeleiding en uitleg over cultuur en waarden in Nederland, communicatie met de omgeving etc;
 • Het verstrekken van benodigde werkkleding, (elektrisch) gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.

4. Instructie

 • Digitaal aanmelden op het project/het verstrekken van benodigde informatie;
 • Vooraf contact leggen met de Chef-monteur/uitvoerder;
 • Op de eerste werkdag is een projectcoördinator van De Gilde Groep aanwezig en worden in ieder geval de volgende zaken met de vakmensen besproken:
  • Uitleg over de werkzaamheden (planning en tekeningen);
  • Ploegindeling (indien van toepassing);
  • Rust en werktijden op het specifieke project;
  • VGM plan;
  • Hoe de communicatie verloopt.

5. Monitoring

Gedurende de uitvoering van het project zal een projectmanager van De Gilde Groep frequent aanwezig zijn op het project om te ondersteunen in de aansturing met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en productiviteit, conform de afspraken uit het projectplan.

6. Evaluatie

 • De bijdrage van iedere medewerker wordt na afloop van de werkzaamheden op een aantal punten geëvalueerd;
 • Tevens wordt de algehele dienstverlening op basis van de gemaakte afspraken/het projectplan geëvalueerd;
 • De inhoud van deze evaluaties gebruiken we in een continu leerproces. Zo blijven we onze dienstverlening verbeteren.
We hebben in de afgelopen jaren een aantal zaken gesignaleerd die de uitvoering van projecten niet ten goede komen.
Hieronder een korte schets.

Problematiek

 • Onvoldoende directe beschikbaarheid over de juiste tijdelijke medewerkers;
 • Vaardigheden en kennis van tijdelijke medewerkers matchen onvoldoende met wat nodig is voor een veilige, kwalitatieve en productieve uitvoering;
 • Onvoldoende beschikbaarheid van juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen op het juiste moment en plaats;
 • Aansturing buitenlandse medewerkers is onvoldoende effectief;
 • Teveel fouten van medewerkers met betrekking tot het goed lezen en daarna uitvoeren van het werkpakket;
 • Veiligheidsbewustzijn onvoldoende.

Oorzaken

 • Algemeen tekort aan ervaren technisch en bouw personeel;
 • Tijdelijk personeel wordt onvoldoende als succesfactor van een project gezien;
 • Personeel wordt vaak (te) laat aangevraagd, terwijl de te verwachten werkzaamheden al langer bekend zijn;
 • Er wordt relatief weinig geïnvesteerd in het in het veiligheidsbewustzijn van tijdelijke medewerkers;
 • Door taal- en cultuurverschillen worden buitenlandse medewerkers niet effectief aangestuurd;
 • Te vaak wordt alleen naar het directe tarief gekeken in plaats van naar de kwaliteit en waarde van een medewerker.

Gevolgen

 • Hoge faalkosten;
 • Veel onveilige situaties of (bijna) ongevallen;
 • Projecten worden niet tijdig opgeleverd;
 • Budgetoverschrijding;
 • Kwaliteit van de werkzaamheden komt niet overeen met de verwachting;
 • Onprettige werksfeer doordat een opdrachtgever voortdurend moet corrigeren;
 • Ontevreden opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.
We vertellen er u graag meer over.