Over ons

Met passie werken we elke dag aan het succesvol en voorspelbaar maken van projecten in de bouw en elektrotechniek.
De Gilde Groep combineert de eigen bewezen effectieve aanpak met de inzet van vakmensen.
Uw gewenste resultaat is onze uitdaging.

De Gilde Groep. Meesters in vakwerk.

Historie

Sinds 1993 is De Gilde Groep actief in de personeelsbemiddeling, van oorsprong binnen het marktsegment elektrotechniek, later aangevuld met ervaring binnen de sectoren betonbouw, prefab en energie. Van regionale naar landelijke speler.

Het Management Team staat onder aanvoering van Managing Director Dennis Ender en wordt verder gevormd door Benjamin Lindhout (Manager Finance), Daphne Reij (Manager Backoffice & International Business),
Lydia Poho (Programmamanager HSEQ) en Marjoleine Voerman (HR Business Partner).

Directeur-eigenaren zijn Eric Visser en Erwin Altena.

Wij vormen een bevlogen en hecht team. Elke dag zijn al onze activiteiten erop gericht om de beste partner te zijn voor de realisatie van projecten met behulp van onze vakmensen.

blank

Wij geloven in een duurzame verbinding met mensen en opdrachtgevers,
zodat opdrachtgevers projecten veilig en succesvol afronden
en we daarmee een bijdrage leveren aan de toekomst van Nederland.

Visie

Toekomst
Wij geloven dat, ongeacht de veranderingen en ontwikkelingen, de vakmens altijd een belangrijke rol zal blijven spelen.

Kans
Door intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers realiseren wij projecten waarin de inzet van de juiste vakmensen centraal staan. Elke dag beter.

Droom
Onze opdrachtgevers leveren de projecten voorspelbaar en succesvol op.

Missie

Wie wij zijn
Wij leveren vakmensen voor het realiseren van projecten.

Wat wij doen
Wij inventariseren de werkzaamheden van een project om de juiste vakmensen in te zetten.
Door continue monitoring en begeleiding van het project en het welzijn van onze vakmensen zorgen wij voor een voorspelbare uitvoering.

Wat wij willen bereiken
Wij willen de beste partner zijn voor de realisatie van projecten met behulp van vakmensen
 

Onze kernwaarden

  • Enthousiasme
  • Focus
  • Aandacht
  • Bekwaamheid

Veiligheid - Beleidsverklaring VGWM

De directie van De Gilde Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbodienst en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar ons beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, bezoekers en andere stakeholders is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Bij plaatsing van werknemers worden duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever om veiligheidsregels te respecteren.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, daartoe aanleiding geven, zal het beleid worden aangescherpt. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

 

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken met betrekking tot VGWM. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Aan de hand van opgedane ervaring wordt het beleid van De Gilde Groep minimaal eens per jaar opnieuw beoordeeld en zo nodig bijgesteld.

blank