Meesters in betonbouw

Onze expertises

Prefab beton

Modulair bouwen in een geconditioneerde fabrieksomgeving, waarbij op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde wijze gebouwd wordt, draagt bij aan een veiliger, voorspelbaarder en efficiëntere uitvoering. Niet voor niets kiezen aannemers en opdrachtgevers steeds vaker voor deze conceptmatige bouwmethodiek.

Modulair bouwen betekent LEAN bouwen: alle activiteiten worden op de efficiëntste manier op elkaar afgestemd. Het doel is een kwalitatief hoogwaardig eindproduct voor de opdrachtgever. Activiteiten die hier niet direct aan bijdragen, worden voorkomen.

Dé succesfactor zijn ervaren vakmensen die ervoor zorgen dat de verschillende facetten van dit proces optimaal verlopen.

Voor iedere klus analyseert en inventariseert een projectcoördinator van De Gilde Groep het productieproces. Het doel is een goed beeld te krijgen van welke bewerkingen in het proces worden uitgevoerd. Vaak gaat het om bewerkingen die door de volgende functies worden uitgevoerd:

 • Portaalkraanmachinisten
 • Bovenloopkraanmachinisten
 • Mallenmakers
 • Maatvoerders
 • Betonwerkers
 • Operators
 • Storters
 • Afwerkers
blank

Met de jarenlange ervaring in de prefab betonsector en het grote netwerk van De Gilde Groep heeft u in de samenwerking met ons de beschikking over een grote groep vakmensen met aantoonbare ervaring. Onze vakmensen kunnen door heel Nederland ingezet worden.

Met onze aanpak zorgen we ervoor dat u zeer flexibel kunt opereren en met een relatief korte inwerkperiode over uitstekend opgeleide vakmensen kunt beschikken. Vakmensen die het mogelijk maken  volgens de principes van LEAN-bouwen op een veilige, gezonde en hoogst kwalitatieve wijze te produceren.

Civiele beton- en industriebouw

Nieuwbouw en onderhoud aan het Nederlandse delta- en infranetwerk vraagt om een integrale aanpak en een uitstekende samenwerking tussen hoofdaannemers, onderaannemers en opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen, provincies en gemeenten. De bouw van onder andere  bruggen, sluizen, energiecentrales, fabrieken, tunnels, aquaducten en windmolenparken heeft immers een directe impact op de omgeving. Samenwerking tussen alle stakeholders is daarom de sleutel tot succes.

Met de veranderende rolverdeling tussen opdrachtgever en hoofdaannemer –  waarbij de laatste steeds vaker verantwoordelijk is voor zowel financiering, ontwerp, de bouw én het onderhoud – is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De daadwerkelijk realisatie van een werk is slechts een onderdeel van de gehele opdracht en dat maakt het essentieel dat de juiste expertise op het juiste moment aanwezig is. Ketensamenwerking vraagt om partners met uitgebreide kennis van de civiele beton- en  industriebouw.

De bouw van een betonwerk gebeurt niet zelden onder grote tijdsdruk. Als aannemer wilt u dus snel de beschikking kunnen hebben over kundige vakmensen die direct inzetbaar zijn en op een veilige, kwalitatieve en productieve wijze aan het werk kunnen. Omdat u zich bezighoudt met veel meer facetten van het bouwproces wenst u zoveel mogelijk ontzorgd te worden bij zaken die te maken hebben met de inzet van vakkundig personeel. Bij De Gilde Groep begrijpen we dit.

Om de uitgangspunten van het project en de precieze werkzaamheden duidelijk te hebben, inventariseren wij vooraf alle werkzaamheden technisch inhoudelijk met het projectmanagement en het uitvoeringsteam van uw project. Denk daarbij aan uitvoeringscyclus, bekistingssystemen, ploegindeling, etcetera.

blank

Daarnaast bespreken wij ook altijd de overige uitgangspunten, zoals SROI,  huisvesting, communicatielijnen en het begeleidings- en uitrustingsniveau van onze vakmensen. Op basis hiervan weten wij welke functies en rollen nodig zijn voor uw project.

Hierbij kunt u denken aan:

 • (Assistent) uitvoerders
 • Voormannen
 • Betontimmerlieden
 • Bouwhulpen
 • Afwerkers
 • Vlechters
 • Kraanmachinisten
 • Riggers

Door onze jarenlange ervaring op zowel kleine als grote en complexe projecten in de civiele betonbouw beschikt u snel over een grote groep flexibele vakmensen.

Woning- en utiliteitsbouw

Er wacht de komende jaren een enorme bouwopgave in de woning- en utiliteitsbouw. Enerzijds is er het oplopend woningtekort en anderzijds de energietransitie die vraagt om een co2-neutrale gebouwenvoorraad.  Om invulling te geven aan deze opgave moeten projectontwikkelaars, overheden en (hoofd)aannemers optimaal met elkaar samenwerken.

De rol en verantwoordelijkheden van hoofdaannemers zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoofdaannemers zijn veel vaker een full service dienstverlener waarbij ontwerp, afbouw, inrichting en onderhoud/beheer ook onderdeel uitmaken van de totale opdracht. Voor de verschillende expertisegebieden moet een hoofdaannemer dus een beroep kunnen doen op ketenpartners die gespecialiseerd zijn in een of meerdere onderdelen van deze opdrachten.

Door uitgebreide kennis en ruime ervaring is De Gilde Groep specialist in de uitvoering van betonwerk. Met een grote groep vakmensen én vakkundige ondersteuning tijdens de de bouw zorgen wij samen met u voor een voorspelbare en succesvolle uitvoering van het betonwerk.

Samen met het projectmanagement en het uitvoeringsteam bespreken wij vooraf de uitgangspunten voor de uitvoering. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • prefab elementen of in het werk gestort;
 • bekistingssystemen (geprogrammeerde kisten, paneelkisten, tunnelbekisting of traditionele bekisting);
 • de bouwcyclus;
 • ondersteuning en steigerwerk;
 • gevelschermen en verankering;
 • efficiënte kraaninzet;
 • ideale ploegeninzet;
 • begeleiding vanuit de Gilde Groep;
 • uitrusting van de medewerkers.
blank

Op basis van een gezamenlijk uitvoeringsplan zorgen wij vervolgens voor de juiste ploegindeling. De functies en rollen waar u dan aan kunt denken zijn:

 • Voorlieden
 • Betontimmerlieden
 • Prefab montage
 • Tunnellaars
 • Vlechters
 • Afwerkers
 • Riggers

Samenwerken

Samenwerken met De Gilde Groep betekent dat:

 • onze projectcoördinator de vakmensen continu begeleidt tijdens zowel de instructie- als uitvoeringsperiode;
 • de veiligheids- en werkinstructie worden afgestemd op uw werkzaamheden;
 • opleidingen en certificeringen up-to-date zijn;
 • wij zorgen voor geschikte kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • wij kwalitatief hoogwaardige huisvesting regelen met aandacht voor welzijn en binnen een korte afstand van uw werklocatie.

Zodat u zich altijd op uw kernproces kunt concentreren.

Door het intensieve contact met onze projectcoördinator bent u er bovendien van verzekerd dat u de juiste vakmensen inclusief de juiste uitrusting op het juiste moment op uw werk heeft.

Onze unieke procesmatige aanpak garandeert dat u verzekerd bent van een planmatige en gestructureerde werkwijze. Zodat u uw project op een voorspelbare en succesvolle manier ten uitvoer kunt brengen.

blank

Meer weten over onze aanpak?

Opdrachtgevers waar wij met passie voor werken