Meesters in elektrotechniek

Onze expertises

Industrie

Duurzaam en voorspelbaar produceren zijn in de industrie (olie & gas, (petro)chemie,  food en energie) de belangrijkste parameters. Stilstand en dus productieverlies zorgt direct voor hoge kosten. Voorspelbaar onderhoud draagt bij aan betrouwbare en  duurzame installaties waarbij uitval tot een minimum wordt beperkt.

Nieuwbouwprojecten, shutdowns en turnarounds worden niet voor niets ruim van te voren tot in detail gepland. Een integrale aanpak door contractors en onderaannemers dan ook van groot belang om zo’n voorspelbare planning te kunnen realiseren en daarmee faalkosten te reduceren.

De daadwerkelijk realisatie is meestal een kleiner onderdeel van de gehele opdracht. Dat maakt het essentieel dat – door middel van een uitgekiende ketensamenwerking – de juiste vakkennis op het juiste moment een bijdrage kan leveren aan het project. En zoiets vraagt om gedegen elektrotechnische vakkennis en ervaring in de industrie. De Gilde Groep levert die kennis en ervaring.

blank

Op basis van vooraf overeengekomen uitgangspunten wordt er voor ieder project een uitvoeringsteam samengesteld. Dat kan onder andere uit de volgende vakmensen bestaan:

 • Uitvoerders
 • Leidinggevend monteurs
 • Technicians
 • E&I monteurs
 • Zelfstandig monteurs
 • Kabeltrekkers

Maritiem

De maritieme sector kent verschillende segmenten met zeer specifieke eisen. Coasters, jachten en specials vragen ieder om een eigen benadering. Bij De Gilde Groep begrijpen we dat ieder segment zijn eigen aanpak vergt. 

Coasters
Coasterbouw is een marktsegment waarbinnen efficiënte, duurzaamheid en kostenbesparing van groot belang zijn om concurrerend te zijn en te blijven. Standaardisatie van de installaties is daarom essentieel om een project snel, efficiënt en voorspelbaar te kunnen realiseren.   

Specials
De functie van een schip is bepalend voor de installaties. Dit vraagt om maatwerk van de verschillende elektrische (besturings-, communicatie- en distributie)systemen

Jachtbouw
Nederland loopt voorop in de bouw van luxe en geavanceerde jachten. Juist die luxe en geavanceerde systemen vereisen flexibel en modulair bouwen om te kunnen blijven voldoen aan de klantvraag.

Stuk voor stuk vragen deze verschillende segmenten in de scheepsbouw om zeer specifieke elektrotechnische vakkennis en ervaring.  De Gilde Groep is door ruime ervaring en goed onderhouden vakkennis een specialist in de maritieme sector.

blank

Op basis van vooraf overeengekomen uitgangspunten wordt er voor ieder project een uitvoeringsteam samengesteld. Dat kan onder andere uit de volgende vakmensen bestaan:

 • Uitvoerders
 • Leidinggevend monteurs
 • 1e monteurs
 • Zelfstandig monteurs
 • Kabeltrekkers

Utiliteitsbouw

Of het het nu gaat om nieuwbouw, revitalisering of herbestemming van bestaande gebouwen, de hedendaagse utiliteitsbouw kenmerkt zich door verduurzaming, efficiëntie, veiligheid en comfort. 

De rollen en verantwoordelijkheden van technisch dienstverlener zijn daarbij flink veranderd in de afgelopen jaren. Technisch dienstverleners en installatiebedrijven zijn steeds vaker multidisciplinair waarbij het advies, ontwerp, de fysieke installaties en het onderhoud en beheer niet zelden onderdeel uitmaken van de totale opdracht.

Voor de verschillende disciplines moet een technisch dienstverlener tegenwoordig een beroep kunnen doen op ketenpartners die gespecialiseerd zijn in een onderdeel van deze totale opdracht.

De Gilde Groep is zo’n ketenpartner en heeft ruime ervaring in de utiliteitsbouw en werkte mee aan de bouw van:

 • Ziekenhuizen
 • Zorgcentra
 • Distributiecentra
 • Hotels 
blank

Op basis van vooraf overeengekomen uitgangspunten wordt er voor ieder project een uitvoeringsteam samengesteld. Dat kan onder andere uit de volgende vakmensen bestaan:

 • Leidinggevend monteurs
 • M & R monteurs
 • 1e monteurs
 • Zelfstandig monteurs
 • Kabeltrekkers

Infratechniek

Verduurzaming en de energietransitie zijn belangrijke pijlers binnen de infratechniek. Onze energievoorziening verandert. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Van energie neutrale tunnels tot wintrackmasten. De Gilde Groep werkt mee aan de verduurzaming voor de wereld van morgen.

Hoog- & middenspanning
De energiewereld wordt complexer en verandert in hoog tempo. De energietransitie zorgt voor een grotere capaciteitsvraag op het hoogspanningsnet. Dit vraagt om toekomstbestendige energievoorzieningen. Er ontstaan nieuwe manieren van opwekking, opslag, transformatie, transmissie en distributie van elektriciteit. De ontwikkelingen in de energievoorziening gaan razendsnel. Deze ontwikkelingen vragen om een betrouwbare ketenpartner in de bouw van de nieuwe energie infrastructuur.

Tunnels

Tunnel Technische Installaties (TTI) zijn complexe systemen. In een gemiddelde tunnel bevinden zich rond de 50 verschillende installaties. Veiligheid, duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers als het gaat om de bouw en ontwikkeling van tunnels en (Verkeers) Tunnel Technische Installaties (V)TTI’s. De complexiteit van de installaties vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij een hoge mate van kennis en ervaring nodig is om aan het uitgebreide eisenpakket te kunnen voldoen.

Bruggen & sluizen

Een infrastructureel object zoals een brug of een sluis bestaat niet meer uit alleen beton en staal. Het zijn geautomatiseerde (op afstand gestuurde) Kunstwerken. De installaties en automatisering dragen bij aan de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de elektrotechnische installaties.

blank

De verschillende segmenten in de Infratechniek vragen om zeer specifieke elektrotechnische vakkennis en ervaring.  De Gilde Groep is door ruime ervaring en blijven ontwikkelen van vakkennis een specialist binnen de Infratechniek.

Op basis van vooraf overeengekomen uitgangspunten wordt er voor ieder project een uitvoeringsteam samengesteld. Deze kan mogelijk uit de volgende vakmensen bestaan:

 • Uitvoerders
 • Leidinggevend monteurs
 • 1emonteurs
 • Zelfstandig monteurs
 • Kabeltrekkers

Paneelbouw

Zowel in de industrie, de maritieme sector als in de utiliteitsbouw zijn flexibel en modulair bouwen niet meer weg te denken. Slim uitgedachte besturingspanelen en vermogensverdelers zijn bovendien essentieel. Standaardisatie zorgt daarbij voor een efficiënte productie met een hoge leverbetrouwbaarheid en kwaliteit en natuurlijk aanzienlijke kostenreductie. Paneelbouw vraagt dan ook om zeer specialistische vakkennis om series of klantspecifieke panelen te kunnen bouwen.

De mensen van De Gilde Groep beschikken in ruime mate over die kennis en ervaring en maken ons tot een specialist in de paneelbouw.

Op basis van vooraf overeengekomen uitgangspunten wordt er voor ieder project een uitvoeringsteam samengesteld. Dat kan onder andere uit de volgende vakmensen bestaan:

 • Testers
 • 1e monteur paneelbouw
 • Zelfstandig monteur paneelbouw

 

blank

Gedegen voorbereiding, voor ieder project

Samen met het projectmanagement en het projectteam bespreken wij vooraf de technisch inhoudelijke uitgangspunten voor de uitvoering. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • De scope van het project;
 • De doorlooptijd;
 • Het veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuplan;
 • De benodigde opleidingen, certificeringen en instructies;
 • De benodigde gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Onze unieke procesmatige aanpak garandeert dat u verzekerd bent van een planmatige en gestructureerde werkwijze. Zodat u uw project op een voorspelbare en succesvolle manier ten uitvoer kunt brengen.

Met een grote groep vakmensen en specialistische ondersteuning tijdens de uitvoering maken wij – samen met u – ieder project tot een succes.

blank

Neem voor meer informatie contact op met Lennart van Driel of Ben Borghuis via +31 (0)522 23 59 90

Meer weten over onze aanpak?

Opdrachtgevers waar wij met passie voor werken