Специалисти в бетоновото строителство

Нашите сфери на дейност

Готови бетонни елементи

Фабриките за готови бетонни елементи формират основата за бетонно строителство в Нидерландия. Тук Вие, често заедно с много други колеги, изработвате най-разнообразни елементи за строителни проекти в цялата страна. Например елементи за подове и стени за нова офис сграда или хоризонтални греди за мостови конструкции, понякога с дължина до 69 метра!

Постоянно търсим професионалисти за готовите бетонни елементи. Кофражисти, заварчици, кранисти, бетонни работници, оператори и т.н.

Искате ли и Вие да работите в производството на готови бетонни елементи? Свържете се с нас.

blank

Инфраструктурно бетоново строителство

Нидерландия разполага с обширна водна и инфраструктурна мрежа, която изисква много поддръжка и ново строителство. Заедно с нашите възложители работим по изграждането на мостове, шлюзове, енергийни централи, фабрики, тунели, акведукти и вятърни паркове.

Вие сте квалифициран работник в инфраструктурното бетонно строителство? Тогава се свържете с нас и кой знае, може би скоро ще работите по някой от нашите красиви проекти.

blank

Жилищно и комунално строителство

В Нидерландия предстои огромна задача. В обозримо бъдеще трябва да бъдат построени десетки хиляди домове. Освен това непрекъснато се строят супермодерни бизнес сгради. De Gilde Group е именно перфектният специалист в бетоновото строителство.

Вие също ли? Тогава се свържете с нас.

blank

Възложители, за които работим с отдаденост