Van huis uit duurzaam

De Gilde Groep werkt van huis uit duurzaam. We zijn het aan onze planeet en aan toekomstige generaties verplicht om beter na te denken over hergebruik van materialen, CO2-reductie en circulair bouwen. Bouw en infra zijn wereldwijd immers verantwoordelijk voor maar liefst 30 procent van al het afval en 45 procent van het grondstoffengebruik. De Gilde Groep werkt hard om die footprint fors te verkleinen.

De Gilde Groep - Van huis uit Duurzaam

CO2-neutraal werken

De Gilde Groep huisvest medewerkers bijvoorkeur zo dicht mogelijk bij projecten om zo de reisafstand tot een minimum te beperken. Die huisvesting is ook CO2-neutraal. Het gaat om volledig circulaire woningen die makkelijk te demonteren zijn om op een andere plek weer opgebouwd te kunnen worden. De huisvesting is door het gebruik van warmtepompen en lage temperatuurverwarming, zonnepanelen, een luchtwarmteinstallatie en een uiterst lage epc volledig energieneutraal.

De vakmensen van De Gilde Groep reizen met elektrisch vervoer van en naar projecten. De Gilde Groep compenseert bovendien de CO2-uitstoot van de reizen die medewerkers van hun thuisland naar Nederland en andersom maken.

Eenmaal op het werk voeren onze professionals hun werkzaamheden uit met elektrisch gereedschap dat op locatie door middel van zonnepanelen wordt opgeladen.

blank
blank

Onze Groene Koers

De Gilde Groep schaart zich volledig achter ‘De Groene Koers voor Bouw en Infra’. Een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT, Cumela en MKB Infra om uiterlijk in 2030 te voldoen aan de doelstelling in het Klimaatakkoord: een CO2-reductie van 0,4 Mton ten opzichte van 1990 voor mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Met het initiatief  ‘De Groene Koers’ zetten de ketenpartners in de bouw en infra zich samen in voor zero-emissie werktuigen op de bouwplaats.

Lees hier meer over Onze Groene Koers

Social Return on Investment (SROI)

Duurzaam ondernemen betekent ook verantwoord omgaan met mensen. Per project laat De Gilde Groep daarom een vast percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, ook wanneer opdrachtgevers dat zelf niet voorschrijven. Dat kan gaan om mensen die om wat voor reden dan ook al lange tijd werkloos zijn, in de bijstand zitten of door problemen moeilijk aan een baan komen. We overleggen daarbij constant met gemeenten en opdrachtgevers. Op die manier investeert De Gilde Groep in mensen, zodat ze een vak kunnen leren en hun eigen inkomen kunnen verdienen.

blank
blank

Stichting Gered Gereedschap

Stichting Gered Gereedschap steunt al 35 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. De hulp is praktisch en concreet. De stichting stelt goed gebruikt gereedschap en de juiste machines ter beschikking. Ze zorgen voor gekwalificeerde leraren en bieden begeleiding van vakmensen. Naast de recycling van het gereedschap, is arbeidsparticipatie in Nederland ook een belangrijk element. Wij steunen Gered Gereedschap met inzamelpunten voor gebruikt gereedschap.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor De Gilde Groep een vanzelfsprekendheid. Om dat te kunnen borgen werken we volgens de praktijkrichtlijn NEN-ISO 26000.

De Gilde Groep is aangesloten bij brancheorganisatie NBBU, Bouwend Nederland, Keurmerk Stichting Normering Flexwonen, het platform Duurzame Leverancier, en de Governance Code Veiligheid Bouw. Onze mensen zijn VCU en VCA  gecertificeerd. We investeren bovendien in opleidingen, trainingen en vakbekwaamheid en onze mensen werken standaard met goed gereedschap en persoonlijke beveiligingsmiddelen.